Naša účasť na súťažiach..

Súťaž na obchodno-zábavné centrum v Malackách 2011

6

mal05

mal07

Súťaž do Popradu na administratívnu budovu 2011-2 miesto

10

13

15

Architektonická súťaž"Obnova kulturního domu ve Vodňanech"-bez umiestnenia

v07web

b-viz-06web

b-viz-05web