imag0109web

Projektová dokumentácia tepelnej ochrany budov

a energetickej efektívnosti budov

v zmysle platnej legislatívy a STN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencie:

Projekty a stavby bytových domov:
Muškátová,Rumančeková,Rajčianska,Estónska,Stavbárska,Belinského,Brančská,Miletičova......Bratislava.
Bytový dom v Senci,

Občianskych stavieb:

Ministerstvo obrany SR-Zvýšenie energetickej efektívnosti budov pre MO SR-Rožňava,Ružomberok,Žilina,Michalovce 2013-2014

2016 Rekonštrukcia hangáru v Prešove

MV SR Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy KR PZ v Trenčíne a OR PZ v Považskej Bystrici 2015

Príklad farebného riešenia objektov panelových domov

pohladz_farebneriesenie

Realizácia na Račianskej v Bratislave

1304405256pict0004

Tepelná ochrana bytového domu na Belinského v Bratislave

imag0106web

Obnova bytového domu v Senci

dsc01117

Tepelná ochrana úprava vstupu na Brančskej v Bratislave

img_0788

img_0794