V auguste 2009 bol schválený ÚPN O ČIČAVA/po prieskumoch a rozboroch a zadaní/

zadanie2000

vykres-2-2008-navrh-model-28129

vystup-cicava-2_1