Vizualizácia Apolloklubu,Bratislava

per_alt_01_01

per_alt_02_02

1161766106vstup_nocna

Farebný pohľad bytového domu v Bratislave

jp11_farebne-riesenie

Pôdorys haly v Bratislave

sp02

Zadanie ÚPN-O Čičava /verejné obstarávanie/

zadanie2000

Vizualizácia objektu

h005

Vizualizácia bytového domu

var6-01-hg_obal